En quins llocs es pot vapejar? March 28 2015

En quins llocs es pot vapejar?

Els cigarrets tradicionals tenen molt ben acotada la seva zona d'ús, que no és altra que en llocs a l'aire lliure i en propietats privades. Hi ha però, zones a l'aire lliure que estan prohibides com ara fumar al costat d'una escola o d'un hospital. Però està molt clar on es pot fumar i on no.

En canvi els cigarrets electrònics no estan tan regulats com el tabac ja que no existeix cap legislació que prohibeixi que es pot fumar en espais tancats. Només en els organismes públics sí que està prohibit vapejar. És a dir, tots aquells ents que pertanyen a l'Estat, siguin escoles, ajuntaments, delegacions d'hisenda, correus, etc està prohibit vapejar.

En canvi, a la resta de llocs tancats no hi ha cap llei que prohibeixi vapejar. Llavors es pot vapejar en restaurants, avions, a la feina, etc? La resposta és: depèn del propietari del local, companyia, etc. Hi restaurants en els quals no hi ha cap problema per vapejar perquè els propietaris així ho han decidit, mentre que en altres la política del restaurant és diferent i es prohibeix vapejar. Cadenes de menjar ràpid com ara McDonald 's, autoritzen que es vapegi dins, però d’altres com Starbucks Coffee ho prohibeixen. Tot depèn de la política que vulgui implantar l'empresa en qüestió.

Pel que fa als avions, passa exactament el mateix. Depenent de la companyia amb la que volem, podrem vapejar o no. Hi companyies on no és permès vapejar dins dels seus avions i altres que no posen cap impediment.

En el treball també es podria vapejar, ja que no existeix cap llei que ho prohibeixi, però tot dependrà del que decideixi l'empresari. Tot dependrà si per exemple, alguns companys de treball es queixen pel vapor desprès dels vapejadors o per contra l'empresari prefereix que la gent vapegi a la feina i d'aquesta manera augmenti la productivitat (ja que per contra si es prohibeix vapejar , la gent potser optaria per fumar en comptes de vapejar i perdria temps de treball en sortir al carrer a fumar).

Pel que fa als transports públics, en ser propietat de l'estat, no es pot vapejar.

En resum, podem dir que es pot vapejar en gran quantitat de llocs públics, tant oberts a l'aire lliure com tancats, però que en la majoria dels casos és el propietari del local en qüestió qui té l'última paraula sobre si permet vapejar o no en no existir a dia d'avui cap llei que ho reguli. Com que no hi cap llei reguladora, és el propietari del local qui té l'última paraula.

És qüestió de temps, segurament, perquè el sector es regularitzi i hi hagi una llei que deixi ben clar on i quan es pot vapejar. Si tenim en compte que els cigarrets electrònics no produeixen cap olor i no són perjudicials per a tercers (a diferència del tabac), és molt probable que la llei aprovada sigui molt benèvola per als interessos dels vapejadors. Encara és un producte molt recent i cal estudiar els seus efectes a llarg termini. Un cop es coneguin, de bé segur el sector es regularitzarà i això suposarà una bona ajuda per estabilitzar-lo definitivament.

 

donde se puede vapear