Deixar de fumar amb el cigarret electrònic March 24 2015

Deixar de fumar amb el cigarret electrònic

Els usuaris que opten per el cigarret electrònic en comptes del tabac tradicional, ho poden fer amb dos objectius per norma general: o bé com a substitutiu del tabac o bé per deixar de fumar.

En el primer cas, es troben aquelles persones que volen seguir sentint la sensació de fumar, però fent-ho d'una manera més sana i en alguns casos fent-ho amb un gust diferent al del tabac. Opten, per tant, per l'ús dels cigarrets electrònics, els quals els permeten seguir experimentant unes sensacions molt similars a les del tabac, però d'una manera molt més sana, més econòmica, sense produir danys a tercers i sense males olors.

En el segon cas, trobem aquelles persones que volen deixar definitivament el tabac i la sensació que es té en dependre físicament de la nicotina. És per aquest motiu, que adquireixen una cigarreta electrònica que els ajudi a deixar de fumar. Però, quina és l'estratègia a seguir per deixar de fumar amb els cigarrets electrònics?

El primer que haurem de calibrar és el grau d'addicció que tenim al tabac. Segons el nombre de cigarrets que fumem al dia haurem de comprar un e-líquid amb una concentració de nicotina major o menor. El rang oscilla entre els 24mg de nicotina fins 0mg de nicotina.

Posem per exemple el d'un fumador que fuma un paquet i mig de cigarrets al dia. En aquest cas aquest fumador necessitaria la dosi més alta, de 24mg de nicotina.

Una vegada sapiguem quina dosis ens és recomanable, hem de oblidar-nos dels cigarrets tradicionals i vapejar. A mesura que passen els mesos, el que hem de fer és anar baixant gradualment aquesta dosi de nicotina. Primer a 18mg, després a 12mg, després a 6mg i finalment a 0mg. Un cop aconseguim arribar a 0mg i vapejar sense tenir la necessitat d'ingerir nicotina, podrem dir que hem aconseguit superar la dependència a la nicotina. No obstant això, faltarà guanyar la batalla a la dependència psicològica, és a dir, fer front a l'acte de fumar / vapejar en si en qualsevol tipus de situació (sol, en companyia de fumadors, etc.). Per aconseguir alliberar-nos d'aquesta dependència psicològica podem optar o per seguir vapejant sense nicotina o bé per deixar definitivament el cigarret electrònic. Si continuem vapejant sense nicotina farem front a aquesta dependència psicològica però continuarem vapejant, mentre que si deixem de vapejar haurem d'enfrontar-nos a aquesta dependència psicològica només amb la nostra força de voluntat.

Hem vist per tant, l'estratègia que cal seguir per poder deixar de fumar utilitzant el cigarret electrònic: començar per dosis altes en nicotina i anar baixant de mica en mica fins a arribar a nivells de nicotina 0. I després lliurar una batalla contra la dependència psicològica que no per això és menys dura que la física. Amb aquesta estratègia i amb una bona dosi de voluntat, ens serà molt més fàcil aconseguir-ho que utilitzant pegats, xiclets o altres mecanismes, ja que tots aquests mètodes tenen com a problema que només combaten la dependència física i no la psicològica. En canvi els cigarrets electrònics combaten les 2 al mateix temps, cosa que facilita en gran mesura l'objectiu final, que no és altre que deixar de fumar.

 

dejar de fumar